Regulamin

 Właścicielem sklepu internetowego www.WyciskarkiSokow.pl jest firma:


CAFMAR

ul. Broniewskiego 31/6

82-300 Elbląg


e-mail: info@WyciskarkiSokow.pl

nr telefonu: +48 600 33 7373

NIP 578-123-13-22
REGON 171014937

 

 

Regulamin zakupów w sklepie internetowym WyciskarkiSokow.pl

 

 • 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep WyciskarkiSokow.pl, prowadzony przez firmę CAFMAR Mariusz Matwiejczyk z siedzibą w Elblągu 82-300, przy ul. Szarych Szeregów 11/5, NIP5781231322, REGON 171014937 (dalej zwaną też „Sklepem”).

 

 • 2

Dokonywanie zakupów.

 1. Klient wybiera towar z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.wyciskarkisokow.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
 2. W celu realizacji zamówienia, klient proszony jest o podanie danych, umożliwiających szybką i bezpieczną wysyłkę:

– imię, nazwisko,

– adres do wysyłki,

– nr telefonu,

– adres email (brak obowiązku).

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail, lub nr telefonu.
 2. Cena towaru wyświetlana przy jego nazwie, jest ceną brutto (z VAT) i nie obejmuje opłaty za dostawę, chyba, że wartość zamówienia opiewa na kwotę wyższą niż 250zł, co jest równoznaczne z bezpłatną przesyłką na terenie kraju.
 3. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
 4. O chwilowej niedostępności jakiegokolwiek zamówionego produktu Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:
 • za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze kurierowi;
 • przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z ewentualną opłatą za dostawę, rachunek bankowy Sklepu. Numer rachunku bankowego Sklepu:

         65 2490 0005 0000 4500 1427 8190

 • kartą kredytową – Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej,
 • szybkimi płatnościami „Transferuj” – towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu, że cała należność za towar i przesyłkę została uiszczona,
 • płatnością w ratach.
 1. Promocje dostępne na sklepie nie łączą się z innymi promocjami, bonami, kuponami rabatowymi, czy płatnością w ratach 0%.
 2. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od Sklepu paragon lub – na życzenie – fakturę VAT.
 3. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 4. Zakupiony produkt jest dostarczany Kupującemu na adres wskazany w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest kompletna. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.
 6. Kupujący potwierdza pisemnym pokwitowaniem odbiór przesyłki od firmy kurierskiej. Z chwilą złożenia pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

 

 • 3

Opieka pogwarancyjna.

 1. Sklep zapewnia możliwość naprawy zakupionych u niego urządzeń, także po upływie okresu gwarancyjnego.
 2. Usługa naprawy w okresie pogwarancyjnym jest odpłatna.
 3. Sklep posiada w sprzedaży wszystkie części zamienne.

 

 • 4

Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, na adres CAFMAR.
 2. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z pkt.1, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu.
 3. Dokonanie zwrotu towaru następuje po uprzednim przesłaniu pisemnego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt.1. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem, dołączoną instrukcją obsługi oraz opisem zawierającym nr zamówienia oraz dane Kupującego, dokonującego zwrotu. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym w ciągu 14 dni na wskazane przez klienta konto. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Transport przesyłki w przypadku zwrotu należy dokonać przesyłką kurierską. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

 • 5

Reklamacja.

 1. Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania, z przyczyn niezależnych od Kupującego, ma on prawo skorzystać z ochrony gwarancyjnej.
 2. Produkty posiadają gwarancję importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z towarem. W takim przypadku Kupujący zawsze postępuje wg wytycznych przedstawionych w oryginalnej karcie gwarancyjnej.
 3. W innych przypadkach, niż w pkt.2., dla rozpatrzenia reklamacji, Kupujący powinien dołączyć do reklamowanego towaru oryginalną kartę gwarancyjną, wraz z kopią faktury/paragonu zakupu.
 4. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres email: info@wyciskarkisokow.pl lub w formie pisemnej na adres CAFMAR. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • przedmiot reklamacji, z zaznaczeniem żądania Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy, stanowiącej podstawę reklamacji,
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 • paragon/fakturę potwierdzającą zakup.
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez CAFMAR poprawnie złożonej reklamacji.

 

 • 6

Opinie w Sklepie Internetowym WyciskarkiSokow.pl

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 • 7

Postanowienia końcowe.

 1. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Nazwy producentów towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych wyciskarkisokow.pl w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.
 5. Sklep WyciskarkiSokow.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Sklep WyciskarkiSokow.pl nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania i stosowania oferowanych towarów. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Prezentowane na stronie materiały mają wyłącznie charakter informacyjno – edukacyjny. W żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako wskazówki lecznicze, czy też propozycje do samodzielnego leczenia się bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

 

Wszelkie uwagi, reklamacje prosimy kierować do:

WyciskarkiSokow.pl

ul. Broniewskiego 31/6

e-mail:info@wyciskarkisokow.pl
tel.: 600 33 73 73

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.grudnia 2014r.